Tremblic.com

Tremblic.com :: Odpravite težave na spletni strani, ki vam jih javlja W3C Validator

XHTML 1.0 Transitional

Cannot generate system identifier for general entity "??????"
Character "/" invalid: only delimiter ">" ...
Document type does not allow element "tfoot" here
Element "embed" undefined
End tag for "?????" omitted, but OMITTAG NO was specified
General entity "?????" not defined and no default entry
Missing xmlns attribute for element html
No document type declaration; implying "<!DOCTYPE HTML SYSTEM>"
Reference not terminated by REFC delimiter
Required attribute "alt" not specified
Required attribute "type" not specified
The name and VI delimiter can be omitted from as attribute specification only if SHORTTAG YES is specified

XHTML 1.1

Element "center" undefined
Element "font" undefined
Element "s" undefined
Element "strike" undefined
Element "u" undefined
No document type declaration; implying "<!DOCTYPE HTML SYSTEM>"
There is no attribute "align"
There is no attribute "background"
There is no attribute "bgcolor"
There is no attribute "color"
There is no attribute "face"
There is no attribute "lang"
There is no attribute "language"
There is no attribute "size"

Opozori na neopisano napako

Vam W3C Validator javlja napako, ki je ne znate odpraviti, njen opis pa ni objavljen na tej strani? Pišite nam.

Obrazec za pošiljanje

Tremblic.com • 2019
41340 obiskovalcev
Besedilo in slike tej na strani (razen logotipa W3C) so v javni lasti.